Поточний спецпроект
МОЗОК ЧАС

Картка фахової школи 12 – 15.12.2022

Картка фахової школи 12 – 15.12.2022 07 листопада 2022

 

Назва заходу БПР «СУЧАСНІ МЕТОДИ ДІАГНОСТИКИ ТА ЕНДОВАСКУЛЯРНОГО ЛІКУВАННЯ ІШЕМІЧНОГО ІНСУЛЬТУ»
Назва Провайдера (з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань) Громадська організація «Українське товариство інсультної медицини»
Співорганізатори заходу немає
Цільова аудиторія (відповідно до Номенклатури лікарських спеціальностей) для лікарів спеціальностей: нейрохірургія, неврологія,  анестезіологія, хірургія серця та магістральних судин, рентгенологія
Вид заходу БПР Фахова школа
Запланована кількість учасників 10
Мета навчання придбання теоретичних знань та практичних навичок з  актуальних питань в неврології та нейрохірургії, необхідних для роботи на посаді лікаря-нейрохірурга, лікаря-анестезіолога, лікаря-невролога та лікаря хірургічної спеціальності, з сучасних методів діагностики та лікування інсультів
Метод / методи навчання проведення лекцій та заняття у малих групах, семінарів та практичних занять тривалістю 3,5 днів
Кількість балів БПР 20
Дата заходу БПР 12 – 15.12.2022
Місце проведення заходу БПР (повна адреса) Дніпро. Площа Соборна, 14. Обласна клінічна лікарня ім. І.І. Мечникова.
Прізвище, ім’я та по батькові лектора/тренера

Чередниченко Юрій Віталійович

Лебединець Дмитро Володимирович

Тончев Михайло Дмитрович

Лебединець Павло Володимирович

Резюме лектора/тренера

Чередниченко Юрій Віталійович (Дніпро, Україна)

- Кандидат медичних наук

– Член правління та тренер ГО «Українське товариство інсультної медицини»;

– Член European Society of Minimally Invasive Neurological Therapy;

– Проктор-консультант «Medtronic Neurovascular», «Microvention».

- Член робочої групи з розробки нормативно-правових актів щодо боротьби з інсультом

- Лікар-нейрохірург, рентген-хірургічного блоку КЗ "Дніпропетровська обласна клінічна лікарня імені І.І. Мечникова"

- Член робочої групи Національної служби здоров’я України з питань розробки проєктів специфікацій умов закупівлі медичних послуг за програмою медичних гарантій за напрямом допомога при гострому мозковому інсульті

Лебединець Дмитро Володимирович

- Кандидат медичних наук

- Керівник інсультного центру КЛ ДУС "Феофанія"

- Член правління ГО "Українське товариство інсультної медицини"

- Член робочої групи з розробки нормативно-правових актів щодо боротьби з інсультом

- Консультант з питань розвитку медичної допомоги хворим з інсультом спільного проєкту Світового банку та Міністерства охорони здоров’я України «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей»

- Член Мультидисциплінарної робочої групи Міністерства охорони здоров’я України з розробки галузевих стандартів медичної допомоги за темою «Геморагічний інсульт» та мультидисциплінарної робочої групи з розробки галузевих стандартів медичної допомоги за темою «Ішемічний інсульт»

- Співголова міжнародного проєкту «MT2020+» в Україні (Mission Thrombectomy 2020+) від Товариства Судинних та Інтервенційних Неврологів (SVIN)

- Член робочої групи Міністерства охорони здоров’я України з питань удосконалення організації профілактики, діагностики та лікування за напрямком «Серцево-судинні та гострі неврологічні захворювання (інсульти)

- Член робочої групи Національної служби здоров’я України з питань розробки проєктів специфікацій умов закупівлі медичних послуг за програмою медичних гарантій за напрямом допомога при гострому мозковому інсульті

 

Михайло Тончев

- Кандидат медичних наук

- Завідувач нейрохірургічним відділенням Полтавської обласної клінічної лікарні імені М.В. Скліфосовського

- Член правління ГО "Українське товариство інсультної медицини"

- Експерт ВГО «Всеукраїнська рада реанімації (ресусцитації) та екстреної медичної допомоги в рамках спільного зі Світовим банком проєкту МОЗ України «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей»

- Член експертно-консультативної групи ДП Медзакупівлі України за напрямом централізованих закупівель Лікарські засоби та медичні вироби для закладів охорони здоров'я для забезпечення лікування хворих із серцево-судинними та судинно-мозковими захворюваннями

-  Член робочої групи Міністерства охорони здоров’я України з питань удосконалення організації профілактики, діагностики та лікування за напрямком «Серцево-судинні та гострі неврологічні захворювання (інсульти)

- Член робочої групи Національної служби здоров’я України з питань розробки проєктів специфікацій умов закупівлі медичних послуг за програмою медичних гарантій за напрямом допомога при гострому мозковому інсульті

- Член Керівного комітету ESO-EAST/Angels в Україні

 

Павло Лебединець

- Асистент кафедри неврології Харківського медичного Національного університету

- Спікер та тренер ГО "Українське товариство інсультної медицини"

- Член Робочої групи Національної служби здоров’я України з питань розробки проєктів специфікацій умов закупівлі медичних послуг за програмою медичних гарантій за напрямом медична реабілітація

- Експерт ВГО «Всеукраїнська рада реанімації (ресусцитації) та екстреної медичної допомоги в рамках спільного зі Світовим банком проєкту МОЗ України «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей»

- Магістрант "інсультної медицини" університеті міста Берн

Програма заходу БПР

1 день  

09:00 - 10:00 Історія розвитку ендоваскулярного лікування гострого ішемічного інсульту. Організація рентгенхірургічної допомоги пацієнтам з гострим ішемічним інсультом. Променеві методи діагностики гострого ішемічного інсульту.

10:00 - 11:00 Семінар 

11:00 - 15:00 Практичні заняття в групах

15:00 - 17:00 Тестування

2 день  

09:00 - 10:00 Ангіографічна анатомія церебральних артерій. Оцінка колатерального кровообігу, фаз ангіографії.

10:00 - 12:00 Семінар 

12:00 - 16:00 Практичні заняття в групах

16:00 - 17:00 Тестування

3 день  

09:00 - 10:00 Оцінка пацієнта за шкалою ASPECTS, за крітеріями DEFUSE 3, DAWN, EXTEND.

10:00 - 12:00 Семінар 

12:00 - 16:00 Практичні заняття в групах

16:00 - 17:00 Тестування

4 день  

09:00 - 10:00 Відбір пацієнтів для виконання рентгенхірургічного відновлення церебрального кровотока, системного тромболізиса та бріджинг терапії. Техніки катетерізації

10:00 - 11:00 Семінар 

11:00 - 17:00 Практичні заняття в групах

17:00 - 18:00 Заключне Тестування

Опис вимог рівня знань, володіння темою, навичок, досвіду учасників до моменту реєстрації на даний захід (за потреби)  В межах лікарських спеціальностей: нейрохірургія, анестезіологія, неврологія, рентгенологія, хірургія серця та магістральних судин

Технічна підтримка (так/ні?).

У разі якщо під час проведення заходу БПР з оволодіння певними практичними навичками планується використання медичних виробів, які надані дистриб’ютором, Провайдер розміщує копію угоди, в якій зазначено шляхи недопущення виникнення потенційного конфлікту інтересів та заборону використання торгової назви медичного виробу

Так, згідно Положення про запобігання конфлікту інтересів провайдера БПР УТІМ
Методи оцінювання набутих знань Тестування
Код заходу БПР (Реєстраційний номер заходу БПР вноситься після присвоєння Адміністратором)