Поточний спецпроект
МОЗОК ЧАС

Картка симуляційного тренінгу 16.11.2022

Картка симуляційного тренінгу 16.11.2022 07 листопада 2022

 

Назва заходу БПР "Менеджмент ішемічного інсульту з використанням методів реваскуляризації церебральних судин"
Назва Провайдера (з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань) Громадська організація «Українське товариство інсультної медицини»
Співорганізатори заходу немає
Цільова аудиторія (відповідно до Номенклатури лікарських спеціальностей) для лікарів-нейрохірургів, лікарів-анестезіологів, лікарів-неврологів,  рентгенологів
Вид заходу БПР Симуляційний тренінг
Запланована кількість учасників 10
Мета навчання придбання теоретичних знань та практичних навичок з  актуальних питань в неврології та нейрохірургії, необхідних для роботи на посаді лікаря-нейрохірурга, лікаря-анестезіолога, лікаря-невролога, рентгенолога-хірурга, згідно Настанов по лікуванню інсультів на вторинному рівні допомоги
Метод / методи навчання  Теоретичні та практичні заняття в умовах штучно створеного, наближеного до реальності професійного середовища – тренінгова платформа, операційний блок, нейрохірургічне відділення. Відпрацювання набутих навичок на потокових моделях.
Кількість балів БПР 15
Дата заходу БПР 16.11.2022
Місце проведення заходу БПР (повна адреса) Дніпро. Площа Соборна, 14. Обласна клінічна лікарня ім. І.І. Мечникова.
Прізвище, ім’я та по батькові лектора/тренера

Чередниченко Юрій Віталійович

Лебединець Дмитро Володимирович

Тончев Михайло Дмитрович

Лебединець Павло Володимирович

Резюме лектора/тренера

Чередниченко Юрій Віталійович (Дніпро, Україна)

- Кандидат медичних наук

– Член правління та тренер ГО «Українське товариство інсультної медицини»;

– Член European Society of Minimally Invasive Neurological Therapy;

– Проктор-консультант «Medtronic Neurovascular», «Microvention».

- Член робочої групи з розробки нормативно-правових актів щодо боротьби з інсультом

- Лікар-нейрохірург, рентген-хірургічного блоку КЗ "Дніпропетровська обласна клінічна лікарня імені І.І. Мечникова"

- Член робочої групи Національної служби здоров’я України з питань розробки проєктів специфікацій умов закупівлі медичних послуг за програмою медичних гарантій за напрямом допомога при гострому мозковому інсульті

Лебединець Дмитро Володимирович

- Кандидат медичних наук

- Керівник інсультного центру КЛ ДУС "Феофанія"

- Член правління ГО "Українське товариство інсультної медицини"

- Член робочої групи з розробки нормативно-правових актів щодо боротьби з інсультом

- Консультант з питань розвитку медичної допомоги хворим з інсультом спільного проєкту Світового банку та Міністерства охорони здоров’я України «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей»

- Член Мультидисциплінарної робочої групи Міністерства охорони здоров’я України з розробки галузевих стандартів медичної допомоги за темою «Геморагічний інсульт» та мультидисциплінарної робочої групи з розробки галузевих стандартів медичної допомоги за темою «Ішемічний інсульт»

- Співголова міжнародного проєкту «MT2020+» в Україні (Mission Thrombectomy 2020+) від Товариства Судинних та Інтервенційних Неврологів (SVIN)

- Член робочої групи Міністерства охорони здоров’я України з питань удосконалення організації профілактики, діагностики та лікування за напрямком «Серцево-судинні та гострі неврологічні захворювання (інсульти)

- Член робочої групи Національної служби здоров’я України з питань розробки проєктів специфікацій умов закупівлі медичних послуг за програмою медичних гарантій за напрямом допомога при гострому мозковому інсульті

 

Михайло Тончев

- Кандидат медичних наук

- Завідувач нейрохірургічним відділенням Полтавської обласної клінічної лікарні імені М.В. Скліфосовського

- Член правління ГО "Українське товариство інсультної медицини"

- Експерт ВГО «Всеукраїнська рада реанімації (ресусцитації) та екстреної медичної допомоги в рамках спільного зі Світовим банком проєкту МОЗ України «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей»

- Член експертно-консультативної групи ДП Медзакупівлі України за напрямом централізованих закупівель Лікарські засоби та медичні вироби для закладів охорони здоров'я для забезпечення лікування хворих із серцево-судинними та судинно-мозковими захворюваннями

-  Член робочої групи Міністерства охорони здоров’я України з питань удосконалення організації профілактики, діагностики та лікування за напрямком «Серцево-судинні та гострі неврологічні захворювання (інсульти)

- Член робочої групи Національної служби здоров’я України з питань розробки проєктів специфікацій умов закупівлі медичних послуг за програмою медичних гарантій за напрямом допомога при гострому мозковому інсульті

- Член Керівного комітету ESO-EAST/Angels в Україні

 

Павло Лебединець

- Асистент кафедри неврології Харківського медичного Національного університету

- Спікер та тренер ГО "Українське товариство інсультної медицини"

- Член Робочої групи Національної служби здоров’я України з питань розробки проєктів специфікацій умов закупівлі медичних послуг за програмою медичних гарантій за напрямом медична реабілітація

- Експерт ВГО «Всеукраїнська рада реанімації (ресусцитації) та екстреної медичної допомоги в рамках спільного зі Світовим банком проєкту МОЗ України «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей»

- Магістрант "інсультної медицини" університеті міста Берн

Програма заходу БПР

08:00 - 11:00 Відбір пацієнта на реваскулярізацию церебральних судин в гострому періоді іш інсульту: клінічні та діагностичні критерії. Вирішення клінічних ситуаційних задач

11:00 - 15:00 Тромболізіс. Бріджінг терапія. Шкали NIHSS.Розбір клінічних кейсів та відпрацювання на симуляційних моделях.

15:00 - 16:00 Внутрішній госпітальний маршрут пацієнта з інсультом: огляд та обговорення.

16:00 - 17:00 Трансформаційна гра "Взаємодія в інсультній бригаді"

17:00 - 18:00 Іспит

Опис вимог рівня знань, володіння темою, навичок, досвіду учасників до моменту реєстрації на даний захід (за потреби)  В межах лікарських спеціальностей нейрохірургія, лікарів-анестезіологія, неврологія, хірургія серця та магістральних судин, рентгенологія

Технічна підтримка (так/ні?).

У разі якщо під час проведення заходу БПР з оволодіння певними практичними навичками планується використання медичних виробів, які надані дистриб’ютором, Провайдер розміщує копію угоди, в якій зазначено шляхи недопущення виникнення потенційного конфлікту інтересів та заборону використання торгової назви медичного виробу

Так, згідно Положення про запобігання конфлікту інтересів провайдера БПР УТІМ
Методи оцінювання набутих знань Тестування та іспит
Код заходу БПР (Реєстраційний номер заходу БПР вноситься після присвоєння Адміністратором)