Поточний спецпроект
МОЗОК ЧАС

Картка симуляційного тренінгу 23.12.2022

Картка симуляційного тренінгу 23.12.2022 07 листопада 2022

 

Назва заходу БПР "Методики ендоваскулярної тромбектомії"
Назва Провайдера (з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань) Громадська організація «Українське товариство інсультної медицини»
Співорганізатори заходу немає
Цільова аудиторія (відповідно до Номенклатури лікарських спеціальностей) для лікарів-нейрохірургів, лікарів-анестезіологів, лікарів-неврологів,  рентгенологів
Вид заходу БПР Симуляційний тренінг
Запланована кількість учасників 10
Мета навчання

придбання теоретичних знань та практичних навичок з  актуальних питань в неврології та нейрохірургії, необхідних для роботи на посаді лікаря-нейрохірурга, лікаря-анестезіолога, лікаря-невролога, рентгенолога-хірурга 

Метод / методи навчання  Теоретичні та практичні заняття в умовах штучно створеного, наближеного до реальності професійного середовища – тренінгова платформа, операційний блок, нейрохірургічне відділення.
Кількість балів БПР 15
Дата заходу БПР 23.12.2022
Місце проведення заходу БПР (повна адреса) Дніпро. Площа Соборна, 14. Обласна клінічна лікарня ім. І.І. Мечникова.
Прізвище, ім’я та по батькові лектора/тренера

Чередниченко Юрій Віталійович

Резюме лектора/тренера

Чередниченко Юрій Віталійович (Дніпро, Україна)

- Кандидат медичних наук

– Член правління та тренер ГО «Українське товариство інсультної медицини»;

– Член European Society of Minimally Invasive Neurological Therapy;

– Проктор-консультант «Medtronic Neurovascular», «Microvention».

- Член робочої групи з розробки нормативно-правових актів щодо боротьби з інсультом

- Лікар-нейрохірург, рентген-хірургічного блоку КЗ "Дніпропетровська обласна клінічна лікарня імені І.І. Мечникова"

- Член робочої групи Національної служби здоров’я України з питань розробки проєктів специфікацій умов закупівлі медичних послуг за програмою медичних гарантій за напрямом допомога при гострому мозковому інсульті

Програма заходу БПР

08:00 - 12:00 Огляд розділів з механічної тромбектомії у настановах з менеджменту ішемічного інсульту. Рання вторинна профілактика. Робота на потокових моделях, відпрацювання методик ендоваскулярної тромбектомии. Шкали mTICI, еТІСІ.

12:00 - 16:00 "Медикаментозний супровід". Розбір клінічних випадків. Вирішення ситуаційних задач.

16:00 - 18:00 Іспит

Опис вимог рівня знань, володіння темою, навичок, досвіду учасників до моменту реєстрації на даний захід (за потреби)  В межах лікарських спеціальностей нейрохірургія, лікарів-анестезіологія, неврологія, хірургія серця та магістральних судин, рентгенологія

Технічна підтримка (так/ні?).

У разі якщо під час проведення заходу БПР з оволодіння певними практичними навичками планується використання медичних виробів, які надані дистриб’ютором, Провайдер розміщує копію угоди, в якій зазначено шляхи недопущення виникнення потенційного конфлікту інтересів та заборону використання торгової назви медичного виробу

Так, згідно Положення про запобігання конфлікту інтересів провайдера БПР УТІМ
Методи оцінювання набутих знань Тестування
Код заходу БПР (Реєстраційний номер заходу БПР вноситься після присвоєння Адміністратором)