Поточний спецпроект
МОЗОК ЧАС

Картка тренінгу з оволодіння практичними навичками 22 - 25.08.2022

Картка тренінгу з оволодіння практичними навичками 22 - 25.08.2022 12 липня 2022

 

Назва заходу БПР "Ендоваскулярні методи відновлення церебрального кровотока"
Назва Провайдера (з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань) Громадська організація «Українське товариство інсультної медицини»
Співорганізатори заходу немає
Цільова аудиторія (відповідно до Номенклатури лікарських спеціальностей) для лікарів спеціальностей: нейрохірургія, неврологія,  анестезіологія, хірургія серця та магістральних судин, рентгенологія
Вид заходу БПР Тренінг з оволодіння практичними навичками
Запланована кількість учасників 7
Мета навчання придбання теоретичних знань та практичних навичок з  новітніх методик відновлення церебрального кровотоку у хворих з інсультом, необхідних для роботи на посаді лікаря-нейрохірурга, лікаря-анестезіолога, лікаря-невролога та лікаря хірургічної спеціальності
Метод / методи навчання  Теоретичні та практичні заняття в умовах штучно створеного, наближеного до реальності професійного середовища – тренінгова платформа, операційний блок, нейрохірургічне відділення.
Кількість балів БПР 25
Дата заходу БПР 22 - 25.08.2022
Місце проведення заходу БПР (повна адреса) Дніпро. Площа Соборна, 14. Обласна клінічна лікарня ім. І.І. Мечникова.
Прізвище, ім’я та по батькові лектора/тренера

Чередниченко Юрій Віталійович

Лебединець Дмитро Володимирович

Тончев Михайло Дмитрович

Лебединець Павло Володимирович

Резюме лектора/тренера

Чередниченко Юрій Віталійович (Дніпро, Україна)

- Кандидат медичних наук

– Член правління та тренер ГО «Українське товариство інсультної медицини»;

– Член European Society of Minimally Invasive Neurological Therapy;

– Проктор-консультант «Medtronic Neurovascular», «Microvention».

- Член робочої групи з розробки нормативно-правових актів щодо боротьби з інсультом

- Лікар-нейрохірург, рентген-хірургічного блоку КЗ "Дніпропетровська обласна клінічна лікарня імені І.І. Мечникова"

- Член робочої групи Національної служби здоров’я України з питань розробки проєктів специфікацій умов закупівлі медичних послуг за програмою медичних гарантій за напрямом допомога при гострому мозковому інсульті

Лебединець Дмитро Володимирович

- Кандидат медичних наук

- Керівник інсультного центру КЛ ДУС "Феофанія"

- Член правління ГО "Українське товариство інсультної медицини"

- Член робочої групи з розробки нормативно-правових актів щодо боротьби з інсультом

- Консультант з питань розвитку медичної допомоги хворим з інсультом спільного проєкту Світового банку та Міністерства охорони здоров’я України «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей»

- Член Мультидисциплінарної робочої групи Міністерства охорони здоров’я України з розробки галузевих стандартів медичної допомоги за темою «Геморагічний інсульт» та мультидисциплінарної робочої групи з розробки галузевих стандартів медичної допомоги за темою «Ішемічний інсульт»

- Співголова міжнародного проєкту «MT2020+» в Україні (Mission Thrombectomy 2020+) від Товариства Судинних та Інтервенційних Неврологів (SVIN)

- Член робочої групи Міністерства охорони здоров’я України з питань удосконалення організації профілактики, діагностики та лікування за напрямком «Серцево-судинні та гострі неврологічні захворювання (інсульти)

- Член робочої групи Національної служби здоров’я України з питань розробки проєктів специфікацій умов закупівлі медичних послуг за програмою медичних гарантій за напрямом допомога при гострому мозковому інсульті

 

Михайло Тончев

- Кандидат медичних наук

- Завідувач нейрохірургічним відділенням Полтавської обласної клінічної лікарні імені М.В. Скліфосовського

- Член правління ГО "Українське товариство інсультної медицини"

- Експерт ВГО «Всеукраїнська рада реанімації (ресусцитації) та екстреної медичної допомоги в рамках спільного зі Світовим банком проєкту МОЗ України «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей»

- Член експертно-консультативної групи ДП Медзакупівлі України за напрямом централізованих закупівель Лікарські засоби та медичні вироби для закладів охорони здоров'я для забезпечення лікування хворих із серцево-судинними та судинно-мозковими захворюваннями

-  Член робочої групи Міністерства охорони здоров’я України з питань удосконалення організації профілактики, діагностики та лікування за напрямком «Серцево-судинні та гострі неврологічні захворювання (інсульти)

- Член робочої групи Національної служби здоров’я України з питань розробки проєктів специфікацій умов закупівлі медичних послуг за програмою медичних гарантій за напрямом допомога при гострому мозковому інсульті

- Член Керівного комітету ESO-EAST/Angels в Україні

 

Павло Лебединець

- Асистент кафедри неврології Харківського медичного Національного університету

- Спікер та тренер ГО "Українське товариство інсультної медицини"

- Член Робочої групи Національної служби здоров’я України з питань розробки проєктів специфікацій умов закупівлі медичних послуг за програмою медичних гарантій за напрямом медична реабілітація

- Експерт ВГО «Всеукраїнська рада реанімації (ресусцитації) та екстреної медичної допомоги в рамках спільного зі Світовим банком проєкту МОЗ України «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей»

- Магістрант "інсультної медицини" університеті міста Берн

Програма заходу БПР

22 серпня  

09:00 - 10:00 Лекція: Доступи при нейроінтервенційних процедурах: феморальний, радіальний, прямий каротидний

10:00 - 11:00 Оброворення та демонстрація методик виконання феморального радіального, прямого каротидного доступів. 

11:00 - 15:00 Відпрацювання методик в малих в групах: робота на потокових моделях.

15:00 - 17:00 Тестування

23 серпня  

09:00 - 10:00 Ендоваскулярні методи відновлення церебрального кровотока. Тромбектомія: тромбаспірація, стентретриверні методики, комбіновані методики

10:00 - 12:00 Вибір методу для відновлення церебрального кровотока. Демонстрація методик тромбектомії.

12:00 - 16:00 Практичні заняття в групах: Робота на потокових моделях, відпрацювання методик ендоваскулярної тромбектомии

16:00 - 17:00 Тестування та іспит

24 серпня  

09:00 - 10:00 Методики реваскуляризації церебральних артерій. Ангіопластика та стентування екстракраніальних артерій та їх особливості в різні періоди ішемічного інсульту.   Медикаментозний супровід. Ангіопластика інтракраніальних артерій та їх особливості в різні періоди інсульту. Медикаментозний супровід.

10:00 - 12:00 Демонстрація ангіопластики та стентування екстракраніальних та інтракраніальних артерій та обговорення їх особливосей в різні періоди ішемічного інсульту.   Медикаментозний супровід.                                        

12:00 - 16:00 Практичні заняття в групах: робота на потокових моделях, відпрацювання методик ангіопластики та стентування

16:00 - 17:00 Тестування та іспит

25 серпня  

09:00 - 10:00 Рентгенхірургічне лікування різних варіантів тромбозів церебральних артерій

10:00 - 11:00 Обговорення та вирішення клінічних ситуаціяних задач.

11:00 - 17:00 "Практичні заняття в групах: Рентгенхірургічне лікування хворих з тандемними оклюзіями в каротидному басейні в гострому періоді ішемічного інсульту 

Рентгенхірургічне лікування хворих з тромботичними оклюзіями в вертебро-базилярному басейні"

17:00 - 18:00 Тестування та іспит

Опис вимог рівня знань, володіння темою, навичок, досвіду учасників до моменту реєстрації на даний захід (за потреби)  В межах лікарських спеціальностей лікарів-нейрохірургів, лікарів-анестезіологів, лікарів-неврологів та лікарів хірургічного профілю

Технічна підтримка (так/ні?).

У разі якщо під час проведення заходу БПР з оволодіння певними практичними навичками планується використання медичних виробів, які надані дистриб’ютором, Провайдер розміщує копію угоди, в якій зазначено шляхи недопущення виникнення потенційного конфлікту інтересів та заборону використання торгової назви медичного виробу

Так, згідно Положення про запобігання конфлікту інтересів провайдера БПР УТІМ
Методи оцінювання набутих знань Тестування
Код заходу БПР (Реєстраційний номер заходу БПР вноситься після присвоєння Адміністратором)